Založení svěřenského fondu

Co je svěřenský fond

 

Podstata svěřenského fondu je v tom, že jeho zakladatel vyčlení ze svého majetku určitou část a svěří ji nějakému účelu (např. k soukromému, veřejněprospěšnému nebo investičnímu. Tím vzniká oddělené vlastnictví, kdy původní vlastník(zakladatel)  sice nad majetkem ztrácí vlastnická práva, nikoliv však kontrolu nad ním. Vyčleněným majetkem mohou být nemovité či movité věci, akcie, obchodní podíly, patenty, historické artefakty nebo cokoli co je majetkem zakladatele.

 

Proč je dobré založit trust tzv. svěřenský fond?

 

  • Účinně tak ochraníte majetek a zachováte jej pro další generace

  • Vyřešíte si dědictví za velmi výhodných podmínek

  • Můžete si tak ochránit majetek před neoprávněnými exekučními řízeními

  • V případě rozvodového řízení nemusí majetek do něj vůbec vstupovat

  • Nabízí se Vám zajímavá možnost nejen rodinného podnikání

  • Zachová Vám značnou míru anonymity

 

Příklad svěřenského fondu

Vlastník rodinného  domu (zakladatel) chce zachovat tento dům  pro svoje děti a další pokolení. Založí tedy svěřenský fond za účelem zajištění rodiny a zachování rodinného majetku. 
V zakladatelské listině (statutu) uvede, kdo tento majetek bude spravovat (svěřenský správce - může být i zakladatel) a pro koho a za jakých podmínek jsou určena uživatelská práva k tomuto domu (obmyšlený – beneficient). Vzhledem k tomu , že dům je vyčleněn z Vašeho vlastnictví je ochráněn před neoprávněnými nároky věřitelů a příp.exekucí či jinými chybnými rozhodnutími.

Toto je však jen velmi zjednodušený model využití, protože rozsah a možnosti využití veliké množství od těch nejjednoduších až po ty rozsáhlé. Pořízení tohoto tzv. trustu je velice individuální a dá se vytvořit přímo pro vaše potřeby.

Tento institut však neochraňuje ty, kteří by chtěli založit SF jen pro to, aby si zde schovali majetek a úmyslně se pak dopouštěli nedobrých skutků. V tomto směru není třeba se ničeho obávat, protože je dostatek možností jak toto zjistit. Zneužít lze ledacos, ale svěřenské fondy jsou ze své podstaty určeny pro dobré účely a jak se již přesvědčili v zemích, kde již dlouhodobě fungují , jsou tam velmi prospěšné.
 

 


Více informací o svěřenských fondech naleznete na www.sverenskyfond.eu

 


Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat na našich klientských linkách Praha: 721 145 145, Brno: 602 181 182, nebo zašlete Váš dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nepřehlédněte!

Novinka

Počet prodaných firem

646

Aktuality


Někteří úspěšní lidé přicházejí na chuť svěřenským fondům

Někteří úspěšní lidé přicházejí na chuť svěřenským fondům. Znamenají, že něco je "ničí". I to už lze zařídit.
více...

Mohou vám velice pomoci. Víte o nich?

1.12. 2016 V zahraničí jsou velice oblíbené. Svěřenské fondy (trusty).
více...

Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních korporací

21.01.2016 00:25:20 S novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tedy zejména se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), se v českém právním...
více...

další novinky...