Etický kodex

Důvěra, formování budoucnosti, spolehlivost, výkon a orientace na zákazníka jsou východiskem chování všech našich zaměstnanců a vytváří jejich identitu.

Preambule

Akciová společnost COMPANIES AND OFFICES ve svém podnikání dodržuje platné legislativní a etické normy. Společnost si je vědoma své odpovědnosti vůči klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Proto vytvořila Kodex chování, který vychází z principů vlastní zodpovědnosti, upřímnosti, loajality a respektu vůči ostatním lidem.

Hodnoty akciové společnosti COMPANIES AND OFFICES

Důvěra, formování budoucnosti, spolehlivost, výkon a orientace na zákazníky jsou východiskem chování všech zaměstnanců a vytváří jejich identitu.

Všeobecné zásady

 • Vnímání odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí je významným faktorem trvalého úspěchu podniku.
 • Udržujeme a chráníme majetek naší společnosti, jakož i autorská práva a nezneužíváme majetek společnosti k osobnímu prospěchu.
 • Nepřijímáme úplatky a neúčastníme se žádných nelegálních transakcí.
 • Ke konkurenci se chováme s respektem a uznáním, dodržujeme pravidla obchodní soutěže.
 • Týmová práce společnosti je základem úspěchu.

Chování vůči zákazníkům

 • Při všech jednáních uplatňujeme korektnost, zdvořilost a vstřícnost.
 • Nové poznatky, které získáváme, pravdivě zákazníkům předáváme a umožňujeme jim tak dosahovat lepších výsledků.
 • Vždy plníme naše závazky a sliby. Jsme vždy a za všech okolností zavázáni k poskytování služeb vysoké kvality.
 • Přebíráme plnou odpovědnost za naše rozhodnutí a důsledky vyplývající z našeho jednání.

Chování vůči veřejnosti a médiím

 • Veškerá sdělení probíhají kompletně, věcně, obsahově správně, srozumitelně a aktuálně. Společnost respektuje profesionální nezávislost novinářů i médií.
 • Informace, které se týkají společnosti, mohou veřejnosti a médiím poskytovat pouze autorizované osoby.

Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat na našich klientských linkách Praha: 721 145 145, Brno: 602 181 182, nebo zašlete Váš dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nepřehlédněte!

Novinka

Počet prodaných firem

646

Aktuality


Někteří úspěšní lidé přicházejí na chuť svěřenským fondům

Někteří úspěšní lidé přicházejí na chuť svěřenským fondům. Znamenají, že něco je "ničí". I to už lze zařídit.
více...

Mohou vám velice pomoci. Víte o nich?

1.12. 2016 V zahraničí jsou velice oblíbené. Svěřenské fondy (trusty).
více...

Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních korporací

21.01.2016 00:25:20 S novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tedy zejména se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), se v českém právním...
více...

další novinky...