Advokátní kancelář

Představujeme Vám hlavního právníka naší společnosti, advokáta doktora JUDr. Jiřího Spoustu:

Advokát JUDr. Jiří Spousta (* 1953) je absolvent právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a aktivnímu výkonu právních profesí se věnuje od roku 1990, a to nejprve jako právní poradce, později člen komory komerčních právníků (komerční právník) a od roku 1992 je jako advokát platně zapsán v České advokátní komoře Praha.

Zaměření

Zejména obchodní právo a veškeré další na něj navazující oblasti práva. Dále pak veškeré další oblasti práva s jedinou výjimkou - advokát se nezabývá trestním právem, tj. nedělá obhájce ve věcech trestních.

Převládající klientela

Střední a menší podnikatelské subjekty, tj. živnostníci, obchodní společnosti, družstva a fyzické osoby.

Převládající charakter práce

Sepisování a zastupování při uzavírání smluv všech typů, zastupování klientů ve sporech před soudy všech stupňů, řešení problémů uvnitř firem (společníci, akcionáři, management).

Advokát nabízí též trvalé zastupování firem na bázi dlouhodobé smlouvy o spolupráci.

Všichni klienti společnosti Companies and Offices a.s. jsou oprávněni se na JUDr. Jiřího Spoustu kdykoliv obracet sami a přímo na jeho osobní mobilní telefon 602 745 726.


Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat na našich klientských linkách Praha: 721 145 145, Brno: 602 181 182, nebo zašlete Váš dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nepřehlédněte!

Novinka

Počet prodaných firem

646

Aktuality


Někteří úspěšní lidé přicházejí na chuť svěřenským fondům

Někteří úspěšní lidé přicházejí na chuť svěřenským fondům. Znamenají, že něco je "ničí". I to už lze zařídit.
více...

Mohou vám velice pomoci. Víte o nich?

1.12. 2016 V zahraničí jsou velice oblíbené. Svěřenské fondy (trusty).
více...

Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních korporací

21.01.2016 00:25:20 S novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tedy zejména se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), se v českém právním...
více...

další novinky...