Pozor na plnou moc, kterou jste dali daňaři, na kontrolní hlášení nemusí stačit

Finanční správa včera zveřejnila informace, jaké plné moci, uplatněné u správců daně před 1. lednem 2016, bude v souvislosti s kontrolním hlášením k DPH uznávat. Nebudou to totiž všechny. Podnikatelé by tak měli zkontrolovat, jakou plnou moc udělili svému daňovému poradci.

Které plné moci platí
Finanční správa nebude uznávat v rámci kontrolního hlášení všechny plné moci, které jí byly podnikateli předloženy. Jako relevantní pro kontrolní hlášení budou vyhodnoceny plné moci, uplatněné před 1. 1. 2016 u místně příslušného správce daně podle v tomto rozsahu zmocnění:

ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům (tzv. generální plné moci),
ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům na dani z přidané hodnoty bez omezení,
ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům na dani z přidané hodnoty za konkrétně vymezené období (např. konkrétní měsíc/měsíce či čtvrtletí), aniž by tato plná moc byla zároveň omezena pouze na vybrané úkony, a to za předpokladu, že období vymezené v plné moci se kryje s obdobím, ve kterém se podává kontrolní hlášení,
pro podání daňového tvrzení na dani z přidané hodnoty (tj. takové plné moci, kde je použito výslovně pojmu „daňové tvrzení“, nikoli užšího pojmu „daňové přiznání“)
pro podání hlášení na dani z přidané hodnoty (na tom nic nemění, pokud jsou v plné moci uvedeny ještě další úkony, např. typicky podání daňového přiznání apod.).

Jestliže tak vaše plná moc již obsahuje jeden z výše zmíněných rozsahů, nemusíte nic měnit. Pokud však plná moc obsahuje jiný text, budete muset u svého místně příslušného správce daně uplatnit novou plnou moc. Buďto pouze pro kontrolní hlášení (přitom původní plná moc zůstane zachována v původním rozsahu), nebo v širším rozsahu, který bude zahrnovat jak rozsah původní dříve udělené plné moci, tak jednání ve věcech kontrolních hlášení (v tomto případě bude platnost původní plné moci ukončena a správce daně bude postupovat výhradně podle nově uplatněné plné moci), vysvětluje finanční správa.

Sama finanční správa nabízí na svém webu dva vzory Plné moci pro řízení ve věcech kontrolních hlášení.

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/pozor-na-plnou-moc-kterou-jste-dali-danari-na-kontrolni-hlaseni-nemusi-stacit/


Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat na našich klientských linkách Praha: 721 145 145, Brno: 602 181 182, nebo zašlete Váš dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nepřehlédněte!

Novinka

Počet prodaných firem

646

Aktuality


Někteří úspěšní lidé přicházejí na chuť svěřenským fondům

Někteří úspěšní lidé přicházejí na chuť svěřenským fondům. Znamenají, že něco je "ničí". I to už lze zařídit.
více...

Mohou vám velice pomoci. Víte o nich?

1.12. 2016 V zahraničí jsou velice oblíbené. Svěřenské fondy (trusty).
více...

Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních korporací

21.01.2016 00:25:20 S novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tedy zejména se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), se v českém právním...
více...

další novinky...