Předání firmy – řešení budoucnosti

Bohužel většina podnikatelů a živnostníků v ČR, narozdíl od zahraničních, není vůbec připravena na to, co bude s jejich firmou či živností v budoucnosti. Vzniká jim tak mnoho následných problémů, kterým by se mohli vcelku jednoduše vyhnout. Řešením pro ně může pro ně být založení "Svěřenského fondu", v zahraničí známého pod názvem "Trust".

Zjednodušeně řečeno je to nástroj vůle jednotlivce, který v pozici zakladatele svěřenského fondu může přesně nadefinovat svoji představu o spravování jeho firmy, nástupnictví nebo o podmínkách plnění pro beneficienty.

Zakladatel fondu vyčlení a převede určitý majetek pod správu jiné osoby, tzv. správce, pro určitý soukromý nebo veřejný účel a případně také pro pozdější převod do vlastnictví třetí osoby. K předání majetku tak dochází podle vůle majitele. Ten má i větší jistotu, že v případě smrti budou jeho rozhodnutí respektována a majetek bude ochráněn .

Chcete-li vědět o možnostech využítí svěřenských fondů více tak se podívejte na : www.sverenskyfond.eu .


Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat na našich klientských linkách Praha: 721 145 145, Brno: 602 181 182, nebo zašlete Váš dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nepřehlédněte!

Novinka

Počet prodaných firem

636

Aktuality


Mohou vám velice pomoci. Víte o nich?

1.12. 2016 V zahraničí jsou velice oblíbené. Svěřenské fondy (trusty).
více...

Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních korporací

21.01.2016 00:25:20 S novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tedy zejména se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), se v českém právním...
více...

Pozor na plnou moc, kterou jste dali daňaři, na kontrolní hlášení nemusí stačit

11.12.2015 Ne každá plná moc, kterou máte uzavřenou se svým daňovým poradcem, může být využita v souvislosti s kontrolním hlášením. Víme, které plné moci úřady akceptují.
více...

další novinky...